Условия за ползване

Молим да прочетете описаните общи условия преди да ползвате онлайн магазина shop.biodroga-bg.com.

Този текст съдържа Общите условия, съгласно които Бюти Импорт ЕООД, ЕИК 202618905 , адрес: София, жк. Дружба 1, бл. 72, реализира продажби на стоки, чрез онлайн магазин на интернет адрес shop.biodroga-bg.com, наричан за улеснение МАГАЗИН. Всеки, посетил интернет страницата shop.biodroga-bg.com за краткост ще наричаме ПОТРЕБИТЕЛ.

Зареждайки всяка страница от МАГАЗИНА с прилежащите й хипер връзки, или чрез поръчване, ползване или заплащане на продукти, предлагани от МАГАЗИНА, Потребителят дава съгласието си, безусловно приема и се задължава да спазва текущите Общи условия.

Всеки Потребител се идентифицира, за да бъде запазено потвърждението му за приемане на Общите условия, като това се осъществява посредством съхраненият в лог-файловете на сървъра shop.biodroga-bg.com IP адрес, както и друга информация за Потребителя.

Права и задължения на страните

Продуктите в МАГАЗИНА са ограничени само до посочените условия. Бюти Импорт ЕООД си запазва правото да променя обявените стоки и цени по всяко време и без предварително предупреждение. Измененията и допълненията влизат в сила в незабавно след публикуването има на интернет страницата на магазина: shop.biodroga-bg.com.

Ограничение на отговорността

Потребителят предоставя лична информация, необходима за закупуването на продукти от МАГАЗИНА. Тази информация се ползва само и единствено за осъществяване на вашата покупка и подобряване на услугите, предлагани от МАГАЗИНА. Подадената от Вас лична информация е под опеката на Закона за защита на личните данни. Същата НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ за ползване от трети лица.

Промени в цените на стоките

МАГАЗИНЪТ има право да променя публикуваните цени по всяко време и без предупреждение. Потребителят е задължен да заплати актуалната, към момента на даване на поръчката, цена.
В случай на намаление в цените, новите по- ниски цени, се поставят под старата цена, която е зачертана.

МАГАЗИНЪТ има право да откаже изпълнение на дадена поръчка, без да дължи обезщетение на потребителя, в случай на предоставена грешна информация от страна на потребителя, при извършване на поръчката.

Ако Потребителя е заплатил стойността на дадена поръчка/и, която не може да бъде изпълнена поради изброените причини, Магазинът е длъжен да възстанови сумата на Потребителя.

Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителя

Информация по чл. 52 от ЗЗП:

1. Доставчик, на поръчваните от текущия онлайн магазин стоки, е Бюти Импорт ЕООД, ЕИК 202618905, адрес: София, жк. Дружба 1, бл. 72

2. На интернет страницата на всеки продукт, са представени основните характеристики на същия.

3. На интернет страницата на всеки продукт, е представена цената на същия.

4. В цената на стоките НЕ Е ВКЛЮЧЕНА сумата за транспортни разходи на доставката. Същата е посочена отделно в поръчката и се добавя към цената на стоките при образуването на крайната сума за плащане.

5. Не се начисляват допълнителни разходи в случай на ползване на предоставените средства за комуникация с нас.

6. Информация за методите на Доставка, можете да намерите в раздел „Условия на доставка”

Отказ от поръчка

Отказ от поръчаните стоки се приема само в срок от 7 работни дни от получаването им, като същите не са били използвани, цялостта на опаковката не е нарушена и са във вида, в който са получени и по условията на чл.55 (ал.1) от ЗЗП. Отказ от поръчката може да се извърши по предоставените в МАГАЗИНА начини. При отказ от дадена поръчка, транспортните разходи по връщане на стоката се поемат от Потребителя. Платената сума, с изключение на транспортните разходи, се възстановява на Потребителя.

Различни или липсващи стоки и рекламации

При получаване на пратката, Потребителят е длъжен да провери съдържанието на пакета за еднаквост на стоката с поръчаната. В случай, че  получените стоки не отговарят на поръчаните, МАГАЗИНА ги заменя за своя сметка без Потребителя да дължи допълнителни такси.

В случай, че при получаване на доставката, Потребителя констатира липсващи стоки, МАГАЗИНЪТ може да предложи заместващи стоки на същата стойност. МАГАЗИНЪТ възстановява съответната сума в случай, че Потребителят откаже алтернативната стока.

При проблеми относно закупена стока, може да се свържете с нас на телефон: +359 876 743 339. При установяване на дефект на дадена стока, МАГАЗИНА се ангажира да подмени стоката с нова, като МАГАЗИНА поема разходите за транспорт по получаване и връщане на стоката.

За възникнали при транспорта повреди по външния вид на стоките, може да се свържете с куриера за протокол за увредена пратка.
 

МАГАЗИНЪТ има право да променя и/или допълня текущите Общи Условия по всяко време, като същите влизат в действие незабавно след публикуването им,  без да е нужно Потребителят да даде съгласие. Потребителят е длъжен периодично да съблюдава за евентуални промени.